HARMÓNIA ZDRAVIA

CENTRUM  ALTERNATÍVNEJ A PSYCHOSOMATICKEJ  MEDICÍNY
 

Mgr. Tatiana Bartová

certifikovaný terapeut alternatívnej a psychosomatickej medicíny
s 18-ročnou zdravotníckou praxou v nemocnici
(oddelenie interné, gynekologické, chirurgické, diabetológia)
 +421 904 562 248             
 bartova.tanicka@gmail.com