DIACOM-Lite-FREQ

imageMERANIE PRÍSTROJOM DIACOM

Prístroj Diacom predstavuje moderný počítačovú diagnostiku umožňujúci v krátkom čase preveriť celkový zdravotný stav klienta. Jedná sa o šetrné a hĺbkové vyšetrenie organizmu ako celku zaznamenávajúce už nepatrné zmeny.
 
Diagnostický prístroj Diacom pracuje na základe NLS analýzy. Metóda NLS- diagnostiky umožňuje určiť stav bio-energetiky každého orgánu človeka. Vychádza z faktu, že každý proces prebiehajúci v tele človeka, každé ochorenie, každý patogén, ale aj liek či potravina majú svoje charakteristické energetické spektrum. Pri výskumoch bolo zistené, že rovnaké procesy v tele majú u rôznych ľudí zhodné energetické spektrá. Stačilo teda zmerať rozsah energetického spektra určitého ochorenia u jedného človeka a bolo známe, že práve tento rozsah spektra patrí danému ochoreniu.
Prístroj pracuje s databázou vzoriek elektromagnetických spektier väčšiny známych fyziologických a patologických procesov, ktoré prebiehajú v tele zdravého a chorého človeka, s prihliadnutím na jeho vek a pohlavie. Počas vyšetrenia prístroj porovnáva získané hodnoty (z tela klienta) so vzorkami uloženými v databáze. Matematickou analýzou vyhodnotí pravdepodobnosť ochorenia. To je základ pre zistenie druhu poruchy v tele.
 
Ďalšou možnosťou tohto prístroja je odhaľovať ochorenie a zmeny v tele v ich predklinickom štádiu. To znamená v čase, kým sa manifestujú ako ochorenie so všetkými svojimi príznakmi a dôsledkami pre človeka, kedy si človek ešte nesťažuje na žiadne nepríjemné príznaky a kedy aj klinické vyšetrenia sú negatívne. Energetické zmeny (teda zmeny v energetických spektrách tkanív a orgánov) totiž takmer vždy predchádzajú zmenám somatickým (telesným).
 
Okrem diagnostiky je tiež možné posilniť choré orgány pomocou meta-terapie. Jedná sa o podpornú regeneráciu orgánu zvýšením energetickej bilancie buniek.
 
Frekvenčnou terapiou môžeme cielene hubiť zistené patogénne mikroorganizmy - vírusy, baktérie, parazity, plesne. 
 
Okrem týchto možností, ktoré prístroj ponúka, je jeho neoceniteľným prínosom možnosť pozrieť na telo ako na celok a nachádzať medzi orgány v tele vzťahy a súvislosti, ako ich chápe a pracuje s nimi napríklad tradičná čínska medicína. S týmto poňatím tiež v našom centre pracujeme. Zdravie človeka považuje alternatívna medicína za rovnováhu jeho duševných a telesných dejov, chápe ho v kontexte mnohých faktorov, ktoré sa na ňom podieľajú. Vyšetrenie u nás doporučujeme ľuďom, ktorí prijímajú zodpovednosť za svoje zdravie.
 
Ako vyšetrenie prebieha?
 
Klient pri vyšetrení kľudne sedí, na ušiach sú slúchadlá. Pomocou senzorov v slúchadlách prístroj sníma stav magnetických polí mozgu, dáta sa prenášajú do prístroja k nelineárne analýze a výsledky sú vyhodnocované a zobrazené na počítači. Klient má prostredníctvom monitora prehľad o celom vyšetrení.
 
Aká je príprava na vyšetrenie?
 
V deň vyšetrenia nepite kávu, čierny čaj, alkohol, neužívajte žiadne potravinové doplnky a lieky, ktorých použitie je možné na krátku dobu prerušiť (svoj liek môžete užiť ihneď po vyšetrení).
 +421 904 562 248
 bartova.tanicka@gmail.com
 
Mgr. Tatiana Bartová