SOMAVEDIC

TRPÍTE NA ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY BEZ JASNÝCH PRÍČIN...?

SOMAVEDIC UŽ POMOHOL MNOHÝM ĽUĎOM PO CELOM SVETE...
 
Chronické a rôzne neurčité zdravotné ťažkosti môžu byť spôsobené vplyvom elektrosmogu.
Onkologické ochorenia sú z 80% zapríčinené dlhodobým pôsobením elektrosmogu!
 
Vplyv Somavedic-u na človeka ( fyzické pocity vynímajúc ) je merateľný na každom biorezonančnom prístroji. V priemere po mesiaci je elektrosmog vyčistený, t.j. človek ( flóra a fauna ) je vďaka Somavedic-u mimo týchto nebezpečných žiarení.
 
Somavedic je prístroj, ktorý dokáže spoľahlivo eliminovať a následne úplne odstrániť nežiadúce vplyvy elektrosmogu. Prístroj Somavedic je zostrojený po niekoľkoročnom výskume a vývoji. Bol testovaný a overovaný mielen odborníkmi z oblasti prírodných vied, ale aj prevádzkovateľmi diagnosticko-terapeutických centier, pracujúcich s prístrojmi: TimeWaver, Bicom, Life-System, Inergetics CoRe a ďalších.
 

Prístroje Somavedic nájdete i v mojej ordinácii, kde vám rada princípy fungovaním tohto prístroja objasním.

Upozornenie: zhora uvedené terapie nenahrádzajú lekársku starostlivosť!

 

Prístroj Somavedic si môžete objednať TU

  +421 904 562 248
  bartova.tanicka@gmail.com

Mgr. Tatiana Bartová